Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
  
  
Frissítve:2016.04.15. 08:32  
Minőség - ISO 9001 minőségirányítási rendszer

Tevékenységünk középpontjában a minőségi termékek forgalmazása, vevőink igényének magas színvonalú szolgáltatással történő kielégítése áll.

Az általunk megfogalmazott szigorú minőségi követelmények következetes betartása és betartatása érdekében tett intézkedéseink alapján reméljük, hogy az AGROFOL, a Rassel, a polifol, a polipak és az agropak márkanevek a minőség garanciáját jelentik.

Célkitűzéseink elérése és a hosszú távú eredményes működésünk biztosítása érdekében 2005 év elejétől az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszert működtetjük.

Minőségirányítási rendszerünk garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és vevőink megelégedettségét.

A gyártástechnológiák során felhasznált alap- és segédanyagok minőségét szigorúan ellenőrzött minőségirányítási rendszerek szavatolják, a késztermékek minőségét a készterméknek megfelelő szabványok követelményei garantálják. Termékeink minősége - alapkivitelben - a gyártást követő egy évig garantált és az érvényes szabványoknak felel meg, melyet a vásárlástól számított felhasználási garanciával kívánunk vevőink felé igazolni.


TÜV - ISO 9001 : 2001 minőségirányítási rendszer                TÜV - ISO 9001 : 2001 minőségirányítási rendszer

Minőségirányítási Kézikönyv

Az AGROFOL Magyarország Kft. ügyvezetőjeként a minőségpolitikánkban megfogalmazott célok megvalósításának érdekében jelen nyilatkozatommal jóváhagyom és hatályba léptetem társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak minőségirányítási kézikönyvét.

Ezen kézikönyv minőségirányítási rendszerünk alapdokumentuma, mely az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeivel összhangban társaságunk minőségirányítási koncepcióját, a követelményeket és irányelveket, a feladatok ellátásának felelősségét szabályozza.

A minőségirányítási kézikönyv karbantartása és érvényességének fenntartása a mindenkori minőségirányítási vezető feladata. A kézikönyvben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a minőségpolitika érvényre juttatásáért az ügyvezető Igazgató és társaságunk dolgozói egyaránt felelősek.

Minőségirányítási kézikönyvünk partnereink számára információs anyagként, a beszállítók felé elvárásként, a vevők és képviselőik, valamint a független tanúsító szervezetek felé igazolásként szolgál.

A minőségirányítási kézikönyvben rögzített előírások, információadási és együttműködési kötelezettségek az AGROFOL Magyarország Kft. valamennyi munkatársa számára kötelező érvényűek, azok végrehajtását, betartását elrendelem.


Szeged, 2005. január 2. Puskás János
ügyvezető
dipl. mérnök-közgazdász
dipl. szervező-vegyészmérnök

Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Angol nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Német nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Magyar nyelvű


ÜZLETÁGAK
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B Magyar nyelvű


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - QR logo

Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!


(c) Copyright 2013-2020 - AGROFOL Magyarország Kft.