Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
  
  
Frissítve:2016.03.01. 08:52  
Garancia - Reklamáció - Fogyasztóvédelem

1. Általános Információk

Célkitűzéseink elérése és a hosszú távú eredményes működésünk biztosítása érdekében 2005 év elejétől az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszert működtetjük.

Minőségirányítási rendszerünk garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és vevőink megelégedettségét.

Gyártástechnológiánk során felhasznált alap- és segédanyagok minőségét szigorúan ellenőrzött minőségirányítási rendszerek szavatolják, a késztermékek minőségét a készterméknek megfelelő szabványok követelményei garantálják.


1.1 Időjárásállóság - általános információk

A polietilén termékek a színkép látható tartományába eső fénysugárzással szemben jó ellenálló képességgel rendelkeznek.
Ezzel szemben hosszúidejű szabadtéri tárolás esetén a levegő atmoszférikus oxigéntartalmának és a napfény UV-sugárzásának együttes hatására károsodnak. Ennek következtében tartósságuk, szakítószilárdságuk lecsökken és elszíneződhetnek.
UV-stabilizátor hozzáadásával élettartamuk 2-4-szeresére növelhető.


1.2 Tárolás- általános információk

Mivel a polietilén - a többi polimerhez hasonlóan - éghető anyag, a tárolására szolgáló raktárban, ill. tároló helyiségben be kell tartani az éghető anyagokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

A polietilént hosszabb idejű tárolás során közvetlen napsugárzás, ill. hőhatás nem érheti, mert ezek hatására a termék minősége romolhat. Túltárolás esetén a fólia szavatolt élettartama a túltárolási időtartalommal csökken!

A tekercseket:

 • fóliafilm féltömlő esetében: palástjukra fektetve, vagy vágott felületüknél talpra állítva,
 • tömlő, agrofólia esetében: palástjukra fektetve

száraz, 5-25 C hőmérsékletű helyiségben, nedvességtől, sugárzó hőtől, fénytől védve kell tárolni. Az egységrakományok nem helyezhetőek egymásra.

A tárolási előírások betartása esetében termékeink minősége - alapkivitelben - a gyártást követő egy évig garantált és az érvényes szabványoknak felel meg, melyet a vásárlástól számított felhasználási garanciával kívánunk vevőink felé igazolni.


1.3 Felhasználhatóság - általános információk

A termék felhasználhatóságai időtartama a gyártás időpontjától számítva:

 • „R”, azaz regranulátumból készült fóliák esetében: 6+4 hónap
 • natúr, stabilizálatlan fólia esetében
  • beltérben 6+6 hónap,
  • kültérben 6+2 hónap
 • UV-stabilizált (S1) fólia esetében 6+12 hónap,
 • UV-stabilizált (S2) fólia esetében 6+24 hónap,
 • UV-stabilizált (S3) fólia esetében 6+36 hónap.

A fény- és időjárásállóságot növelő adalékot nem tartalmazó alapanyagból készült termékek szabadtéri felhasználása nem javasolt.

Ne használja fel azt a fóliát, ami nem felel meg az Ön által rendelt kritériumoknak, vágást, sérülést, repedést, vagy szállításból származó meghibásodást észlel!

Az „R”-tipusú, azaz regranulátumból készült fóliákon extrudálási csíkozottság, kisebb lyukadás lehetséges, kérjük ezen termékeket csak takarási célra használja fel.

A megrendelt termékre vonatkozó konkrét garanciát, továbbá tárolási és felhasználási információt, a termék értékesítése során átadott Műbizonylat adatai tartalmazzák.


1.4 Felhasználási segédlet – általános információk

A fólia szakszerű legyártásán túl számos gyakorlati tényező befolyásolhatja annak élettartamát.

Amennyiben a fóliát növényi termesztési célból használja fel, kérjük ellenőrizze

 • a fém sátorváz szakszerű korrózió védelmét, valamint a váz felületét, hogy ne legyenek rajta olyan kiálló részek, amelyek felhúzáskor megsérthetik a fóliát.
 • nem fém sátorváz (PVC, fa) esetén, gondoskodjon a váz felületének megfelelő védelméről (a váz felületének betekerése fóliával vagy világos színű textíliával.)

Kerülje az olyan felületkezelő anyagok használatát, amelyek a későbbiekben károsíthatják a fóliát.

Felhúzáskor kerüljön minden olyan lehetőséget (érdes tereptárgy, éles szerszám), melyek a fólián sérülést okozhatnak. A fólia felhúzása 15-18 Celsius fokos külső hőmérsékleten a legmegfelelőbb:

 • alacsonyabb hőmérsékleten megfeszített fólia a hőmérséklet emelkedése hatására meglazulhat, s azáltal a meglazult fólia a sátorvázzal súrlódva megsérülhet.
 • magasabb hőmérsékleten felhúzott fólia hideg hatására túlfeszülhet, megrepedhet.

A fólia feszessége akkor megfelelő, ha két borda között tenyérrel ütögetve dobszerű hangot ad.

A fólia

 • közvetlenül ne kerüljön érintkezésbe vegyi anyagokkal (növényvédőszer, talajfertőtlenítő, stb.),
 • árnyékolására ne használjon a fóliára káros anyagot, festéket, vegyi anyagot, mert ezek a fóliával érintkező felületen felületi károsodást okozhatnak, ill. hosszútávon - kb. 2-3 év elteltével - jelentősen gyengítik a fólia fényáteresztő-képességét.

Az általunk vállalt szavatosság kizárólag a fóliára vonatkozik (terménykárra, ill. egyéb többletköltségre nem vonatkozik.)


2. Reklamáció kezelése

Vevő írásbeli reklamációjának Eladóhoz történő megérkezését követő 3 munkanapon belül Eladó érdemi intézkedést hoz.

Reklamáció csak

 • beazonosítható termék (szállítólevélszám, vagy számlaszám, visszaigazolás vagy rendelésszám, szállítási idő,) és
 • a reklamáció leírásának ismeretében

írásban jelezhető, ezért kérjük a garanciás igényének érvényesítéséhez és a gyors ügyintézés érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, és a csomagoláson található cimkét.

Az észlelt minőségi hiba helytállósága esetén, amennyiben

 • a meghibásodás a szavatolt élettartam 50% előtt következik be:
  cégünk a fóliát kicseréli, vagy annak vételárát visszafizeti,
 • a szavatolt élettartam 50%-n túli meghibásodás esetén:
  a hátralévő élettartam arányában visszafizeti a vételárat, vagy csere fóliát ajánl fel.

Rozsdás, vagy fekete színűre festett váz, ill. a fólia felhúzásakor keletkezett külső fizikai sérülés esetén a garanciás igény nem érvényesíthető !

Cégünk nem vállal garanciát a szélsőséges időjárási viszonyok következtében keletkezett kárra (pld. 60 km/órát meghaladó szélsebesség, 120 Kly/év feletti UVsugárzás, ill. jégeső/hóterhelésből adódó fóliasérülések)


2.1 Mennyiségi reklamáció kezelése

Legfeljebb a termék átadási/szállítási - azaz a teljesítés - időpontját követő 8 naptári napon belül, írásban lehetséges a kiszállításnak megfelelő csomagolás, ill. ép és sértetlen állapot esetén.

Vevő által minimálisan megadandó adatok:

 • teljesítés dátuma
 • számlaszám vagy szállítólevél száma
 • számlán vagy szállítólevélen szereplő vevőnév
 • reklamáció leírása

Eladó elérhetőségei:

E-mail: logistik@agrofol.hu,
Fax.: +36-62/55-66-54, Tel.: +36-62/55-66-55
Postacím: Agrofol Magyarország Kft, H-6722 Szeged, Mérey u.6/b.


2.2 Minőségi reklamáció kezelése

A termék átadásánál/kiszállításánál, azaz a teljesítéskor

 • az Eladó által speciálisan az adott termékre vonatkozóan kiállított Minőségi Műbizonylat tartalmának ismeretében, ill. ennek hiányában
 • az általános garanciális, és jótállásos előírások és érvényes szabványok alapján összeállított, az Eladó www.agrofol.hu honlapjának Garancia menüpontjában elérhető Általános Garancia Feltételek figyelembevételével tudja Vevő írásban elindítani a reklamáció folyamatát.

Vevő által minimálisan megadandó adatok:

 • teljesítés dátuma
 • számlaszám vagy szállítólevél száma
 • számlán vagy szállítólevélen szereplő vevőnév
 • reklamáció leírása

Eladó elérhetőségei:

E-mail: mir@agrofol.hu
Fax.: +36-62/55-66-54, Tel: +36-62/55-66-55
Postacím: Agrofol Magyarország Kft, H-6722 Szeged, Mérey u.6/b.


2.3 Számlareklamáció kezelése

A termék adás-vételének folyamatában a szállítólevél alapján az Eladó által kiállított és Vevő részére átadott/megküldött számla alapján tudja Vevő írásban elindítani a reklamáció folyamatát.

Vevő által minimálisan megadandó adatok:

 • teljesítés dátuma
 • számlaszám vagy szállítólevél száma
 • számlán vagy szállítólevélen szereplő vevőnév
 • reklamáció leírása

Eladó elérhetőségei:

E-mail: penzugy@agrofol.hu
Fax.: +36-62/55-66-54, Tel: +36-62/55-66-55
Postacím: Agrofol Magyarország Kft, H-6722 Szeged, Mérey u.6/b.


3. A Vevő a panaszával az alábbi szervekhez fordulhat


3.1 Helyi szervek:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Délalföldi Regionális Felügyelősége

  Csongrád Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

  H-6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
  H-6701 Szeged, Pf. 1096
  Tel.: +36-62/680-530 Fax.: +36-62/680-531
  Web.: www.nfh.hu/teruleti
  E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

 • Szeged Megyei Jogú Város Főjegyzője

  H-6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
  Tel.: +36-62/564-364
  Fax.: +36-62/564-341
  Web.: www.szegedvaros.hu
  E-mail: mozes.ervin@szeged.eu

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

  Csongrád Megyei Iparkamara
  H-6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Tel.: +36-62/426-343
  Fax.: +36-62/426-149
  Web.: www.bekeltetes.hu
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

3.2 Országos szervek:

 • Békéltető testületek

  Web.: www.bekeltetes.hu

 • Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület – OFE

  H-1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
  Tel.: +36-1/201-4102
  Web.: www.ofe.hu
  E-mail: ofe@ofe.hu

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – NFH

  Web.: www.nfh.hu

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ

  H-1088 Budapest, József körút 6.
  Tel.: +36-1/459-48-32
  Fax.: +36-1/210-25-38
  Web.: magyarefk.hu
  E-mail: info@magyarefk.hu

 • Gazdasági Versenyhivatal

  H-1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  H-1391 Budapest 62. Pf.: 211.
  Tel.: +36-1/472-8900
  Fax: +36-1/472 8905
  Web.: www.gvh.hu


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Angol nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Német nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Magyar nyelvű


ÜZLETÁGAK
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B Magyar nyelvű


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - QR logo

Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!


(c) Copyright 2013-2020 - AGROFOL Magyarország Kft.