Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
  
  
Frissítve:2016.03.01. 09:52  
Logisztika - Megrendelés teljesítése, áru átadása/átvétele, ill. kiszállítása

5.2.A.3. ELADÓ saját gépjárművével történő kiszállítás - VEVŐ előszámlás banki átutalásával                                                                                       

a.) A telephelyen kívüli áruátadásra/átvételre, azaz kiszállításra az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • a Felek között korábban megkötött keretszerződés tartalma, vagy éves igényjelzés alapján
 • rendszeres, ( heti, havi. n.éves) ütemezésekben jelentkező rendelés,
 • egyszeri, de volumene miatt ELADÓ által vállalt teljesítési feltétel
 • ELADÓ rendszeres ún. „körjáratainak” útvonalába eső rendelés

esetekben, de mindenképpen az ELADÓ által küldött visszaigazolásban feltüntetett  esetben.

b.) A telephelyen kívüli áruátadásra/átvételre, azaz kiszállításra a szállítási költség

 • teljes költségtérítése,
 • részbeni költségtérítése, ill.
 • a VEVŐ részére a fuvarköltség teljes elengedése

mellett kerülhet sor.

A szállítási költségtérítés átterhelésének összegét és mértékét a FELEK között korábban megkötött SZERZŐDéS és/vagy  ELADÓ visszaigazolása tartalmazza.

c.) A kiszállítás legkorábbi időpontjaVEVŐ részére (e-mailben/faxon, postai úton) megküldött számla összegének ELADÓ bankszámláján történő jóváírását követően kerülhet csak kiszállításra az áru, mely összeg megérkezéséről ELADÓ írásos (e-mail) tájékoztatást küld VEVŐ részére.  Az áruátadás/átvétel során a helyszínen már nem kell fizetni.

d.) áruátadás/átvétel helyszíne: VEVŐ által megadott szállítási cím

Szállítás módja: ELADÓ saját gépjárművével, vagy általa megbízott szállítóeszközzel
Mivel - az áru összegének ELADÓ bankszámláján történő jóváírását követően - az áru már az átadás/átvételt megelőzően a VEVŐ tulajdonát képezi, ezért az áru kiszállításának feltételeként  VEVŐ által küldött írásos nyilatkozat szükséges, hogy ki részére és milyen feltételekkel/módon történhet az áru, a szállítólevél és a számla átadásának/átvételének, azaz a teljesítésnek VEVŐ általi elismerése:

 • szállítási címen a pontos megnevezés / jogi személy (cég) esetében: cégnév
 • a szállítási cím: Ir.szám+város+utca+hsz.
 • a szállítási cím: nagyvonalú leírása (gyártóüzem, raktár, magánterület, azaz a gépkocsivezetőnek mit kell keresnie.)
 • a szállítási címen az átvevő személy:  neve
 • a szállítási címen az átvevő: telefonszáma és/vagy e-mail címe, a szállításról való értesítés miatt
 • a szállítási címen: a nyitva tartási idő
 • az átadás/átvétel, azaz teljesítés egyértelmű feltétele
  csak aláírás vagy aláírás+személyigazolvány, vagy aláírás+bélyegző, stb.

A VEVŐ átadás/átvételi előírásainak ELADÓ által történő teljesítése/betartása esetén - az áru átadását követően - utólag már nem vitatható az áru, a szállítólevél és/vagy számla VEVŐ vagy megbízottja részére történő átadásának/átvételének ténye.

e.) Szállítólevél: az átadás/átvétel során az ELADÓ által az átvevő részére az áruval a szállítólevél 1 példánya kerül átadásra. A VEVŐ ( beszerzés/pénzügy) részére a számlához további 1 példány szállítólevél kerül csatolásra.
Számlázás: az áruátadás/átvételt megelőzően
Fizetési mód: banki átutalással
Pénzügyi teljesítés: a FELEK között megkötött szerződés alapján a szerződésben rögzített az átadást/átvételt, azaz kiszállítást megelőző pénzügyi teljesítés, azaz banki átutalás.

f.) A szállítólevél és számla átadása/ megküldése

 • a számla átadása/megküldése: alapértelmezésben legkésőbb az áru átadásának-átvételének a napján, külön ajánlott postai küldeményként kerül megküldésre, amennyiben erről VEVŐ írásban a megrendeléskor másképpen nem rendelkezik.
 • a számla postázási címe: alapértelmezésben a számlázási adatokban szereplő címre kerül megküldésre, amennyiben erről VEVŐ írásban másképpen nem rendelkezik.

g.) A számlával kerül átadásra/megküldésre:

 • az ELADÓ írásos Visszaigazolása, ill. kérésre VEVŐ írásos megrendelése
 • a szállítólevél 1 példánya,
 • a Műbizonylat, ill.
 • a Megfelelőségi Nyilatkozat (VEVŐ külön kérése alapján kerül csak kiállításra)
<< vissza tovább >>

Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Angol nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Német nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Magyar nyelvű


ÜZLETÁGAK
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B Magyar nyelvű


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - QR logo

Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!


(c) Copyright 2013-2020 - AGROFOL Magyarország Kft.