Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B
  
  


CÉGÜNK


Flag Counter
 
Locations of visitors to this page

Frissítve:2016.04.10. 18:42  
Hírek


              

                                 Hírek oldalunk  Honlap és Google+  elérhetősége:

                                               

                                        Hírek/Honlap                      Hírek / Google+

 

2016. április-június hónap - Honlapfejlesztés/-bővítések

Honlapunk fejlesztése folyamatos munkafolyamatot igényel.

A közeljövőbeli feladataink:

1.) Könyvvizsgálónk által 2016.03.23-án auditált 2015 évi mérlegbeszámoló, azaz:
 • 2015 évi Egyszerűsített Éves Mérleg és
 • 2015 évi mérlegbeszámoló Kiegészítő Mellékletének
felhelyezése honlapunkra, melyek a Mérlegbeszámolók menüpont alatt érhetőek el:
 • lapozható    ( Falash-alapú ) és
 • görgethető  ( pdf-formátumú)
változatban.
 
2.) Honlapunk minden oldalánál a nyomtatóbarát verzió kialakítása.

3.) Új oldalunk megnyitása Vendégkönyv néven.

4.) Mobil alkalmazások elkészítése
4.1.) Android applikáció
4.2.) IOS applikáció
4.3.) WINFON applikáció

5.) Új honlapunk nyelvi változatainak felhelyezése
5.1.) Új honlaunk angol nyelvű fordítása
5.2.) Új honlapunk német nyelvű fordítása
 

2016.03.31. - Kamarai hozzájárulás befizetése

Idén is március 31-éig kell befizetniük a hazai vállalkozásoknak a kötelező kamarai hozzájárulást. A fizetés elmulasztását az adóhatóság szigorúan szankcionálja, és adók módjára hajtja be az 5000 forintot. Mentesülnek ugyanakkor a befizetési kötelezettség alól azok az egyéni vállalkozók, akik szüneteltetik tevékenységüket.    

                              
                                     
Egy 2012-es törvénymódosítás értelmében – idén már harmadik alkalommal - március végéig kell befizetnie a legtöbb magyar vállalkozásnak az 5000 forintos kamarai hozzájárulást a területileg illetékes kamaráknak. A kötelezettség alól csak az agrárgazdaságok és az egyéb, kötelező kamarai tagsággal működő szakmákban érdekelt vállalkozások jelentenek kivételt. Amennyiben a hozzájárulást befizető iparkamarai tag is, akkor a tagdíjba betudják a befizetett hozzájárulás összegét, tehát tagdíjat a hozzájárulással csökkentett összegben kell megfizetni.
 

2016.03.23. -  2015. évi mérlegbeszámoló auditálása

2015. évben - a 2003 évtől történő fennállásunk óta - :

 • értékesített volumenben a 2.
 • realizált árbevételben a 4.

legjobb évet zártuk, mely árbevételi adat az olajár világpiaci árcsökkenése következtében a polimer alapanyagok és készáru egységárak csökkenésének következménye.

                          

Közzététel - 2016.03.28.

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMÛKÖDÕ SZOLGÁLAT

 

2016.03.11. - Kapcsolatépítő rendezvénysorozat Székesfehérvári állomása

Világot mozgató műanyagok” kapcsolatépítő rendezvénysorozat idei első állomására Székesfehérváron került sor:

09:30-10:00  Regisztráció - Európa Klub terem
                    Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
                    Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 4-6.
                    http://www.fmkik.hu/hu/

A "Gazdaság, fejlesztés a 2014-2020-as fejlesztési időszakban" program:

10:00 Köszöntő, az MMSZ bemutatása
         Hajdárné Molnár Elvira az MMSZ elnöke

10:05 Szakmai program ismertetése
         Dr. Karsai Béla, az MMSZ Gazdasági Bizottságának elnöke
                                 a Karsai Holding Zrt. elnöke                                  

10:10 Fejlesztéspolitikai irányok és pályázati kilátások a következő időszakban
          Dányi Gábor,  a Miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztések
                               koordinációjáért felelős helyettes államtitkára
         https://www.palyazat.gov.hu/

10:40 Az NKFI bemutatása, a K+F+I pályázatok ösztönző rendszere,
           szakpolitikai véleményezése

           Dr. Friedler Ferenc, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
                                        Innovációs Hivatal elnökhelyettese
           http://nkfih.gov.hu/

11:10 Kérdések az előadókhoz

             

11:30 Utazás a Karsai Alba Kft. telephelyére
         Székesfehérvár, Zsurló u. 12.

12:00 Köszöntő
         Dr. Karsai Béla a Karsai Holding Zrt. elnöke

12:10  A Karsai Alba Kft. bemutatása
          Kis Éva  Karsai Alba Kft. ügyvezető igazgató
                                              divizió vezérigazgató
          http://www.karsai.hu/tagvallalatok/karsai-alba

12:30 Üzemlátogatás, 25-30 fős csoportokban

14:30 Program zárása -  Kis Éva, Dr. Karsai Béla, Hajdárné Elvira      

 

2016.03.02.  Haladék  a kötelező törzstőke-emelés határidejére

Már hivatalos a haladék

 A korlátolt felelősségű társaságok (kft.) és a civil szervezetek is egy év haladékot kaptak az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) azon rendelkezéseinek átvételére, amelyek határideje eredetileg idén március 15-én járt volna le.
A döntés értelmében a kft.-knek legkésőbb 2017 tavaszáig kell hárommillió forintra emelniük törzstőkéjüket.
A képviselők a Fidesz kezdeményezésére 175 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadták el a Ptk. hatálybalépésével összefüggő törvénymódosítást.
Az előterjesztők egyike, Gulyás Gergely , a kormánypárt frakcióvezető-helyettese szerint a kft.-knek azért kellett haladékot adni, mert számos jelzést kaptak arról, hogy a társaságok nem tudnak időben eleget tenni a Ptk. előírásainak.
A Ház döntésével egyértelművé tette azt is, hogy a korlátolt felelősségű társaságokat terhelő kötelező tőkeemelés után járó magas, 40 ezer forintos illetéket akkor sem kell megfizetni, ha a cég egyéb adatváltozást is bejelent, és ezen esetek többségében is az általános változásbejegyzési illetékmérték, vagyis 15 ezer forintot kell fizetni.
A Fidesz alelnöke korábban azt is elmondta, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-i tájékoztatása szerint a 81 ezer magyarországi civil szervezetből 53 ezer, vagyis az érintettek 65 százaléka nem hajtotta még végre az előírt változtatásokat. Hangsúlyozta, a változtatás nélkül ezen civil szervezetek működése jogellenessé vált volna.

 

Eredeti cikk:

A 2014. március 15.-től hatályban lévő 2013. évi V. törvény életbe lépése óta korlátolt felelősségű társaság már nem alapítható 3 millió forintnál kevesebb törzstőkével.

Azonban a meglévő Kft.-kat is érinti a változás, ők legkésőbb 2016. március 15.-ig kötelesek megemelni a törzstőkéjüket legalább 3 millió forintra. Amennyiben ezt nem tudja megtenni a vállalkozás, akkor dönthet a betéti társasággá vagy közkereseti társasággá alakulásról is.

                             

A törzstőke emelésének többféle módja van:
- a tagok pénzbeli hozzájárulással teljesíthetik, vagy
- korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is történhet, illetve
- van lehetőség a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő jegyzett tőke emelésre is.

Lényeges, hogy a nem teljesítő tag a nem teljesített törzsbetét erejéig felel a céges tartozásokért. A törzstőke-emelés határidőn belüli teljesítés esetén nem jár költséggel, azonban a késedelmesen teljesítő vállalkozásokat a Cégbíróság mérlegelés nélkül szankcionálni fogja 50.000 és 900.000 forint közötti bírsággal.


 
2016.02.02. - 2015. IV. n.év analaitikai könyvvizsgálata

2015. év október-november-december hónapok - terv szerinti - analitikai könyvvizsgálata

                        

 

2016.01.11. - Mi változik 2016 évben a számvitelben

A számviteli törvény2016. évi  változásai közül a legszélesebb kört a mérleg- és az eredménykimutatás szerkezetének változása, a rendkívüli tételek elhagyása, és az osztalékfizetéssel kapcsolatos elszámolások szabályainak módosulása érinti......... tovább >>

                          
                        
 

2016.01.05.  A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel eredményei


 
2016.01.01.-06. között - Számlázó és készletgazdálkodási program váltása

A 2003 szeptembere óta használt PRIZMA számlázó és készletgazdálkodási program 2016.01.01.-től történő váltása az IndiGO számlázó és készletgazdálkodási programra.

                          

A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításának értelmében: 2016. január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni, amely képes adatait automatikusan exportálni a hatóság kérésére.

Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016 január 1-étől.

A számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója

 

2016.01.01. - Illetékmentes több vállalkozásokat érintő eljárás

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló  2015. évi CLXXXVI. törvény alapján illletékmentesen állítják ki:

                            

- a cégkivonatokat,
- a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokat, de
- térítésmentes a vállalkozói igazolvány kiadása, vagy
- az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás.
- Az adóhatósági igazolásokat is ingyenesen adják ki.
- A vállalkozásoknak a számviteli beszámolók közzétételéért nem kell 
   igazgatási szolgáltatási díjat fizetniük.

 

2016.01.01. - Honlaplátogatottsági adatok

             

Alkalmazásunk 2014. szeptember 09.-i bekapcsolásától számítva, 
a világ 118 országából  keresték fel honlapunkat

Honlapjaink látogatottsága évek óta 40.000-50.000 látogató/év között mozog

         2015.01.01.-12.31. között:     47.614 látogatás/év
         2014.01.01.-12.31. között:      39.786 látogatás/év
         2013.01.01.-12.31. között:      41.229 látogatás/év
         2012.01.01.-12.31. között:      46.519 látogatás/év

Honlapjaink letöltött oldalainak száma évről - évre folyamatosan növekszik.

         2015.01.01.-12.31. között:     277.780 oldal/év
         2014.01.01.-12.31. között:      218.805  oldal/év
         2013.01.01.-12.31. között:      100.753  oldal/év
         2012.01.01.-12.31. között:       90.064  oldal/év

Google+ oldalaink látogatottsága már meghaladta a 221.600 megtekintést,

Google maps térképoldalunk több, mint 7.400-szor került használatra,

Youtube videó-csatornánk megtekintése meghaladta  3.700-szori megnyitást.

Hasonlóan növekszik,

- a Picasa fényképalbumunk és
- a Facebook oldalaink

látogatóinak száma is.

Köszönjük a megkeresést, vállalkozásunk és termékeink iránti érdeklődést.

SZÁMOLJON VELÜNK - mi számítunk Önre !
 

2015.12.31. - Történetünk, 2015. évi tevékenységünk főbb eseményei

 

2015.12.09. -  Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

Az ember alkotta anyag - a XXI. század anyaga elnevezésű konferencia célja a polimerekkel kapcsolatos ismeretszerzés folytatása.

4 évvel ezelőtt indult útjára rendezvénysorozatunk, annak érdekében, hogy tájékoztassuk a hallgatóságot az iparág fejlődési irányairól, a társadalom szerepéről a fenntartható fejlődésben, s nem utolsó sorban ezen értékes anyag megbecsüléséről, amely az emberiség életminőségének javításában kulcsszerepet játszik.
Innovációs díj átadása, a díjazott:
Dr. Macskási Levente okleveles vegyészmérnök,  a kémiai tudomány kandidátusa

 

2015.11.30. - 2015 év november hónap forgalma

                           

Működésünk 12 éve - azaz 2003 szeptember óta  - a november hónapokat alapul véve a

2015. novemberében realizáltuk a legnagyobb forgalmat:

- mind volumenben,
- mind árbevételben

egyaránt.

Köszönjük vevőink bizalmát és megrendelését.
 

2015.11.13. - Környezetvédelmi Termékdíj módosítása -  2015. évi CLXVIII tv. 

Megjelent a 2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.
A módosítás értelmében egyszerűsödik az egyéni hulladékkezelést választók díjfizetése, emellett a gépjárműgyártók és forgalmazók átalánydíjat fizethetnek és a külföldi gazdálkodóknak is fizetniük kell, ha díjköteles termékeiket online értékesítik magyarországi vevőnek.

                            

A gépjárműgyártók és forgalmazók is választhatják majd az átalánydíj-fizetés lehetőségét. A jogszabály emellett már a külföldi, de hazai áfa regisztrációval rendelkező értékesítők termékdíj fizetési kötelezettségét is megállapítja online értékesítés esetén. Kiegészítetésre került a forgalomba hozatal definíciója, melynek értelmében ezután nemcsak a hazai, hanem a külföldi gazdálkodóknak is termékdíjat kell fizetniük, ha díjköteles terméket online értékesítés útján magyarországi vevőnek adnak el.

Az egyéni hulladékkezelést választók az eddigi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettségét felváltja az évente egyszeri előleg-bevallási és -megfizetési, majd a tárgyévet követően éves elszámolási kötelezettség.

 

2015.11.01. - Módosul a közbeszerzési törvény

Az Országgyűlés elfogadta az új közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt 2015. október 2-án. A törvény 2015. november 1-én hatályba is lép, így az erre való felkészülés mind az ajánlatkérőknek mind az ajánlattevőknek nem lesz egy könnyű feladat.

                                 

A változás lényeges eleme a becsült érték fogalmának változása, valamint a vegyes beszerzések és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó fogalmának definiálása. Részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 500 000 HUF-ot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba kötelező a szaktanácsadó bevonása. Emellett a törvény bevezeti az ún. innovációs partnerség, mint külön közbeszerzési eljárásfajtát.

 

2015.10.27. - 2015. III.n.év analitikai könyvvizsgálata

                               
      
2015. év július-augusztus-szeptember hónapok - terv szerinti - analitikai könyvvizsgálata

 

2015.10.21.  - Ki lesz a kockázatos adózó?

Az adózás rendjéről szóló törvény módosításáról szóló javaslat szerint a megbízhatóság 10 kritériumát teljesítő cégek érdemi könnyítéseket kaphatnának: lényege az, hogy a jogaikat jogkövető módon teljesítő – megbízhatónak minősülő – adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesülnek. A jogszabály-tervezet bevezeti a megbízható és a kockázatos adózó fogalmát.

Az  adóhivatal 2016 első negyedévétől kezdené és évente egyszer felülvizsgálná a minősítést, amit az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016 második félévétől lekérdezhet.

                              

A megbízhatóság 10 kritériuma

Megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett és az  áfaregisztrált adózó fog minősülni, amely az alábbi felsorolt feltételeknek egyszerre megfelel:
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet,
c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e) a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
h) a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak.

A kockázat négy kritériuma

A módosítás bevezeti a kockázatos adózó kategóriáját. A javaslat alapján kockázatosnak minősül az adózó, ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, de
– szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;
– szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;
– szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján;
– egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.
Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig fog kockázatos adózónak minősülni, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.
 

2015.09.23. - Kapcsolatépítő rendezvénysorozat kecskeméti állomása

                            

A Magyar Műanyagipari Szövetség által szervezett a "Világot mozgató műanyagok "
kapcsolatépítő rendezvénysorozat újabb állomása 2015.09.23-án, kecskeméten került megrendezésre.

A szakmai program részeként:

1. a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Deák Ferenc dísztermében:

1.1. Köszöntő és megnyitó

 • Hajdaráné Molnár Elvira (MMSZ) - a Műanyagipari Szövetség Elnöke
 • Farkass Gábor (MMSZ) - a Magyar Műanyagipari Szövetség Igazgatója

1.2. Duális képzés a felsőoktatásban, aktualitások

          Duális diploma
          Dualis képzés a GAMF-on
          Felvételizőknek
          Szervezeteknek

1.3. Minőségbizosítási rendszer az autóiparban, műanyagipari vonatkozások

 előadását követően

2. a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárlátogatása

szerepeltek.
 

2015.09.14. - Módosul az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése

Megjelent az igazságügyi miniszter 22/2015. (IX. 14.) IM rendelete az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról. A rendelet alapján módosulnak  egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapok, és az  egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés.

                             

 • A rendelet a Magyar Közlöny 2015. évi 127. számában jelent meg.
 • MK15127 (pdf)
Egyéni vállalkozól lekérdezése

 

2015.09.06. - Új rendszer a banki átutalásoknál


                           

Hétfőtől a jelenlegi 5-ről 10-re nő a Giro Zrt. által üzemeltett napközbeni bankközi átutalási rendszerben az elszámolási ciklusok száma.Az éjjel beadott megbízások is a jelenleginél egy órával korábban teljesülnek, mert az üzemidő is meghosszabodik : 7:30-tól 17 óráig tart.
 

2015.08.31. - Módosult az e-útdíjról szóló rendelet

Kihirdetésre került a nemzeti fejlesztési miniszter 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlése szerint a jogszabály pontosítja a teherautók után fizetett díjköteles útszakaszok listáját, valamint tartalmazza az idén átadott és átadandó útszakaszok díjasítását is. A rendelet 2015. szeptember 15-én lépett hatályba.

                            

1.) Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló
     25/2013.(V.31) NFM rendelet módosításáról

     47/2015 (VIII.31) NFM rendelet   (pdf)  19025-19067 oldal között

2.) Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

     25/2013 (V.31.) NFM rendelet   (pdf)  54033-54102 oldal között

3.) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
     megtett úttal arányis díjról

     2013.LXVII. tv.  (pdf) 53998-54014 oldal között

 

2015.07.30. - 2015. II.n.év analitikai könyvvizsgálata

                                 

2015. év április-május-június hónapok - terv szerinti - analitikai könyvvizsgálata

 

2015.07.21. - Ismét csökkent a jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete értelmében ismételten csökkent az alapkamat, melynek mértéke 2015. július 22-től 1,35%.

 

2015.07.15. - "POLIMEREK" című műanyagipari folyóirat lapbemutatója

                                                               

A Magyar Műanyagipari Szövetség szervezésében és kiadásában megjelenő, „POLIMEREK” című új műanyagipari folyóirat sajtónyilvános lapbemutatója és sajtótájékoztatója:

BME Polimertechnika Laboratórium,
Cím: 1111 Budapest, Bertalan L. u. , MT épület,
Előadóterem.   Időpont: 2015. július 15. 10 óra

 

2015.07.10. - 2015. június hónap forgalma

                               

Tevékenységünk 142 hónapja, azaz 2003 szeptember óta az elmúlt hónapban, azaz

2015. júniusában realizáltuk a legnagyobb forgalmat:

- mind volumenben,
- mind árbevételben

egyaránt.

Köszönjük vevőink bizalmát és megrendelését.
 

2015.07.03.  - Jelentős változások a módosult számviteli törvényben

Megjelent A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény.

                                    

A módosítás célja az éves pénzügyi kimutatások és az egyéb beszámolók egész unióra kiterjedő összehasonlíthatóságának és a beszámolók megbízhatóságával kapcsolatos bizalom fokozott elősegítése, valamint a kisebb méretű cégek adminisztratív terheinek csökkentése.

 

2015.06.24. - Adóváltozások

Megjelent a 2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról. A változások érintik többek között a személyi jövedelemadót, társasági adót, osztalékadót és az ÁFA-t is.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozásában a módosítás 2016. január 1-jétől 15 százalékra csökkenti az SZJA mértékét. A kamatjövedelmeket illetően a 15 %-os mérték a 2016. január 1-jét követően megszolgált/keletkezett kamatjövedelmekre vonatkozik.

                               

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényhez kapcsolódóan a módosítás bevezeti a növekedési adóhitel kedvezményt, amelyet már a 2015-ös adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. Az új rendelkezés alapján az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után (növekedési adóhitel) az adóelőleget/adót a következő két adóév során kell megfizetni, ami javítja a kedvezménnyel élő vállalkozások likviditását. A kedvezmény igénybevételéhez szigorú feltételeket támaszt a törvény.

 

2015.06.04. - Változások a szakképzési törvényben

Megjelent a 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.
 

2015.05.15. - Mobilbarát honlap

                            

Mobil-verzió bekapcsolása:

Honlapjaink mobil eszközről (tablet, telefon)  történő alkalmazásakor
ún. mobil-verzió felület nyílik meg,
mely
természetesen átváltható a klasszikus nézetre is.

 • agrofol >>     http://www.agrofol.hu/index-mobil.php
 • rassel >>       http://www.rassel.hu/index-mobil.php
 • polifol >>       http://www.polifol.hu/index-mobil.php
 • polipak >>     http://www.polipak.hu/index-mobil.php
 • agropak >>    http://www.agropak.hu/index-mobil.php

Nem mobil eszközökről a mobil-verzió nem érhető el.


"Nagyszerű! Ez az oldal mobilbarát."
 

2015.05.05.  - Bisnode A-fokozatú tanúsítás

                            

Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Bisnode objektív cégminősítése alapján - a 2012.09.18.-i Soliditet A-fokozatú tanúsítás után – immár másodszor is  a legjobbak között szerepelhetünk. 

     

Az AGROFOL Magyarország Kft. 2015.05.05.-i dátummal a Bisnode A-fokozatú tanúsítványát kapta meg, mellyel  Magyarországon csupán a cégek 7,44 %-a rendelkezik, és azt jelzi, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata alacsony.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony.

Hisszük, hogy a Bisnode tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szállítóink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatokban.

Azzal, hogy a Bisnode független szakértőként ismerte el cégünk stabilitását, azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében.

 

2015.05.02. - ELI-ALPS beruházás beszállítója

                         Az AGROFOL Magyarország Kft. a szegedi Lézereres Kutatóközpont (ELI-ALPS) gigaberuházás beszállítója.
 

2015.04.30. - 2015. I.n.év analitikai könyvvizsgálata

                            

2015. év január-február-március hónapok - terv szerinti - analitikai könyvvizsgálata.

 

2016.03.26. - Módosult a kiskereskedelem fogalma a vasárnapi zárva tartásról szóló törvény alkalmazásában

Megjelent a 2015. évi XVI. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról, melyben definiálásra került, hogy az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.  Az az üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.

 

2015.03.24. - Csökkent a jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete értelmében ismételten csökkent az alapkamat, melynek mértéke 2015. március 25-től 1,95%.

 

2015.03.22. - Honlapunk mobil-verziója

                           

Honlapunk fejlesztésekor célul tűztük ki, hogy egy átlátható, könnyen kezelhető és érthető, letisztult profilú, a megjelenített tartalmat előtérbe helyező felületet hozzunk létre, mely minden platformon elérhető, így asztali / notebook / netbook gépeken, továbbá táblagépeken és okos-telefonokon egyaránt.

 

2015.03.15. - Életbe lép a vasárnapi zárva tartás

Megjelent a 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, mely szerint az üzlet – törvényben vagy az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, míg vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A törvény több kivételt tartalmaz, hogy mely boltok lehetnek nyitva vasárnaponként. Így például a 200 négyzetméternél kisebb üzletek kinyithatnak a hét utolsó napján, de csak a tulajdonos vagy családtagja dolgozhat benne. A rendelet 2015. március 15-én lép hatályba.

2015.03.01. - EKAER

                           

 
2015.03.01. - előadás anyaga   ( PowerPoint előadás )
2015.03.01.-től változik az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer


Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 
5/2015. (II.27.) NGM rendelet
(egyben hatályon kívül helyezi a korábbi 50/2014. (XII.31.) NGM rendeletet)
 
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
51/2014. (XII.31.) NGM rendelet

A rendelet tartalmazza a kockázatos élelmiszerek és az egyéb kockázatos termékek teljes listáját  
Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről 
50/2014 (XII.31.) NGM rendelet

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről, amiben meghatározásra kerültek a bejelentés, változás bejelentés szabályai, az EKAER szám megállapításának rendje, a kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása
 
Az adózás rendjéről - 2003. XCII tv.:  a  törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása.
 

2015.02.16. - 2014/2015 évi honlapfejlesztési munkafolyamat befejezése

                            

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. mácius elején elkezdődött

www.agrofol.hu
www.rassel.hu    www.raschel.hu    www.rashel.hu
www.polifol.hu
www.polipak.hu
www.agropak.hu

internetes oldalaink tartalmi és design fejlesztése a 2015. február 15.-én befejeződött.

                           

Internetes oldalaink 2015. február 16.-tól már az új tartalommal és új design elemekkel érhetőek el.

A következő böngészők használatát javasoljuk:
- Mozilla Firefox 30.x vagy újabb,
- Google Chrome 36.0.x vagy újabb,
- Internet Explorer 9.x vagy újabb és
- Safari 5.x vagy újabb.


Régebbi böngésző verziók (például Internet Explorer 8 vagy korábbi verziók) használatakor előfordulhat, hogy egyes honlapfunkciók csak korlátozottan működnek.

 

2015.02.10. - 2014 évi mérlegbeszámoló auditálása

                            

Az előző (2013) évhez képest +18,44%-kal több árbevételt realizáltunk, fennállásunk óta a második legjobb évet zártuk.

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMÛKÖDÕ SZOLGÁLAT

 
 

2015.02.07. - Megjósolhatatlan az olajárak alakulása

 A kőolaj nemzetközi ára az elmúlt két hét alatt 17 éve nem látott ütemben nőtt, de továbbra is nagyjából 50 százalékkal alatta van a tavaly júniusi árának. Nagy a piaci bizonytalanság, egyesek hordónkénti 30 dolláros kőolajárra készülnek, de a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) főtitkára 200 dolláros hordónkénti árat is elképzelhetőnek tart - írta a Bloomberg hírügynökség.   ....továbbb>>

 

2015.02.03. - Változnak a számlázó programokkal szembeni követelmények

Megjelent a 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról.

2016. január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni, amely képes adatait automatikusan exportálni a hatóság kérésére.

2015.01.29. - Megváltoztak a 400 m2 -nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények engedélyeztetésére vonatkozó szabályok

Megjelent a Kormány 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelete a 400 m2 -nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól. A 400 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmények építése, átalakítása építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a szakhatósági állásfoglalás kiadása a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal kizárólagos hatásköre lesz. A  kérelmet postai úton, személyesen, írásban, illetve elektronikus úton lehet benyújtani. A rendelet 2015. február 1-jén lépett hatályba.

2015.01.22. -  Megjelentek a szellemitulajdon-védelmi képesítésekkel kapcsolatos aktualitások

Megjelent az igazságügyi miniszter 1/2015. (I. 22.) IM rendelete a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről. Alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi képesítés, valamint alap- és középfokú szerzői jogi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett tanfolyam elvégzését követően, a Hivatal által szervezett szakvizsga letételével szerezhető. A rendeletben részletesen meghatározásra kerültek szellemitulajdon-védelmi tanfolyam képzési tematikája, a képzések díjkategóriái, és a jelentkezési feltételek.

 

2015.01.14. - Nagykereskedelmi Raktár

                         

Nagykereskedelmi Raktárunk új címe:   

2015.01.02. - Magyar Műanyagipari Szövetség

                                

 

2015.01.01. - Környezetvédelmi Termékdíj -KD

                            

2015. év január elsejétől a termékdíjtörvény változásának értelmében a műanyag termékdij összege a 42 Ft/kg helyett 57 Ft/kg összegre változik, ezért az AGROFOL Magyarország Kft.-nek is 2015.01.01.-től kezdve a megemelt termékdíjat kell kiszámláznia.

Ez a termékdíjváltozás a készáruban termékenként (+2)% - (+4)% közötti emelkedést fog eredményezni.
Részletek: Tájékoztatás oldalunkon a Környezetvédelmi termékdij témakör 1.) pontjában  részletes információ olvasható

 

2014.12.31. - Történetünk, 2014. évi tevékenységünk főbb eseményei

 

2014.12.12. - Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

                            

Az ember alkotta anyag - a XXI. század anyaga elnevezésű konferencia célja a polimerekkel kapcsolatos ismeretszerzés folytatása.

3 évvel ezelőtt indult útjára rendezvénysorozatunk, annak érdekében, hogy tájékoztassuk a hallgatóságot az iparág fejlődési irányairól, a társadalom szerepéről a fejlődésben, s nem utolsó sorban ezen értékes anyag megbecsüléséről, amely az emberiség életminőségének javításában kulcsszerepet játszik.

2014.11.08. - Nevezés " Az év honlapja 2014" pályázatra

A Magyar Marketing Szövetség által kiírt  pályázat célja:

"Az internet rohamos fejlődése miatt a vállalatoknak újra kell gondolniuk üzleti és kommunikációs stratégiájukat. Már nem elég a tetszetős honlap, nem elég, ha a vállalat csupán kommunikációs eszközként éli meg az internet mindinkább fokozódó nyomását. Merőben új gondolkodásmóddal integrálnia kell üzletvitelébe az internet adta lehetőségeket. A pályázat célja elsősorban a figyelemfelkeltés, a korszerű marketinglehetőségek kiaknázására. A korszerű marketingtechnikák pályázat útján történő bemutatásával példát kíván állítani a cégek, vállalkozások számára, valamint ösztönzést, bátorítást adni a magasabb színvonalú szakmai tudás gyakorlati alkalmazására."

                                

Az AGROFOL Magyarország Kft. a 2014 márciusában megkezdett honlapfejlesztési munkafolyamat  félkész termékével nevezett:

 • „Az év honlapja 2014”  pályázat: 25 kategóriában 300 nevezés

Köszönjük a pályázat során megküldött számos hasznos észrevételt és javaslatot, melyeket a fejlesztési munka folytatásánál figyelembe tudtunk venni.
 

2014.09.24. - Kapcsolatépítő rendezvénysorozat harmadik állomása

 

                              

A Magyar Műanyagipari Szövetség szeptember 24-én, a „A világot mozgató műanyagok " címmel sikeresen megtartotta harmadik kapcsolatépítő rendezvényét a LEGO Manufacturing Kft.-nél, Nyíregyházán.

Az látogatáson 69 fő vett részt, 38 szakcég ill. intézmény képviseletében. A színes, ismertető-bemutató előadásokat követően érdekfeszítő gyárlátogatásra került sor.

2014.09.17. - Termékdijraktár -előadás


                            

A Magyar Vámügyi Szövetség szervezésében Termékdíjraktár témakörben megrendezett program Debreczeni László előadásában került ismertetésre, mely előadás az alábbiakban tölthető le:

 

2014.05.09.-11. TeSzedd!-2014 országos hulladékgyűjtő akció csomagolóanyag beszállítója

2014.04.08. - Kapcsolatépítő rendezvénysorozat második állomása


                               

A Magyar Műanyagipari Szövetség április 8-án „A világot mozgató műanyagok " címmel sikeresen megtartotta második kapcsolatépítő rendezvényét Győrben, amelyet az AUDI győri gyárának megtekintése követett.

Az AUDI által korlátozott létszám miatt csak 50 fő vehetett részt a rendezvényen. Ettől eltekintve teljesítette a roadshow eredeti célját a megmozdulás, miszerint a kapcsolatok továbbmélyítése és újabb ismeretek átadása valósult meg.

 

2014.01.01. - Magyar Műanyagipari Szövetség 2014. évi eseménynaptára

                              

 

2013.12.31. - Történetünk, 2013. évi tevékenységünk főbb eseményei

2013.12.13. - Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

 

                           

2013. december 13-án ismét megrendezésre került Az ember alkotta anyag - a XXI. század anyaga elnevezésű konferencia a Magyar Műanyagipari Szövetség szervezésében a tudomány fellegvárában a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

Igéretünkhöz híven folytattuk a társadalmi párbeszédet a mesterséges polimerekről, újból középiskolai diákokat és tanárokat hívtunk rendezvényünkre, azzal a céllal, hogy kiváló tudósok tolmácsolásában ismerjék meg a legújabb felhasználási lehetőségeket, kutatási eredményeket.
Egy kalandos utazásra invitáltuk vendégeinket az ember alkotta anyag csodálatos világának felfedezésére, a bölcsőtől a bölcsőig szemlélet megismerésére.

Konferenciánk az ember alkotta anyagról jövőre is visszavárja az érdeklődőket.

2013.11.14. - Kapcsolatépítő rendezvény a Magyar Suzuki Zrt.-nél

        
                            

A Magyar Műanyagipari Szövetség(MMSZ) szervezésében nagy sikerrel került megrendezésre a Szövetség kapcsolatépítő rendezvény sorozatának első eseménye, a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi telephelyén 2013. november 14-én.

A roadshow elsődleges célja az MMSZ tevékenységének szélesebb körű megismertetése, valamint az MMSZ tagság előnyeinek népszerűsítése a műanyagiparban tevékenykedő vállalkozások számára, illetve egy fórum biztosítása széleskörű ismeretek szerzésére és kapcsolatok építésére.

„A világot mozgató műanyagok” c. szakmai rendezvény kiemelkedően sok, több mint 60 vállalkozás képviselőit vonzotta a műanyagipar minden szegmenséből.

 

2013.09.14. - TeSzedd!-2013 országos hulladékgyűjtő akció  csomagolóanyag beszállítója

2012.12.31. - Történetünk, 2012. évi tevékenységünk főbb eseményei

 

2012.12.07. - Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

                         

2012. december 7.-én, Szövetségünk szervezésében Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga címmel konferenciára került sor a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

A műanyagipar elméleti és gyakorlati előadói mellett jelenlétével és megnyitó előadásával megtisztelt bennünket, dr. Pálinkás József, az MTA elnöke is.

Már az előkészületek során éreztük, hogy felfokozott az érdeklődés, s ez meg is mutatkozott a résztvevők számában, ugyanis az Akadémia csodálatos Díszterme éppen, hogy elegendő lett, a maga 300 fős befogadó képességével.
Már az eddigi visszajelzések is igazolják, hogy elértük a célunkat; elkezdődött egy igazi párbeszéd a műanyagos szakma és a társadalom között. Sikerként könyvelhetjük el azt az előzetes döntésünket, hogy a diákokat és tanáraikat választottuk célközönségünknek.

 

2012.05.hó. - TeSzedd!-2012 országos hulladékgyűjtő akció  csomagolóanyag beszállítója

1998.- tól kezdődő Történetünk - tevékenységünk főbb eseményei évenkénti bontásban

 

**************************************************************************


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Angol nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Német nyelvű Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - Magyar nyelvű


ÜZLETÁGAK
Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B Magyar nyelvű


Agrofol Magyarország Kft. H-6722 Szeged, Mérey u. 6/B - QR logo

Valid HTML 4.01 Transitional

Érvényes CSS!


(c) Copyright 2015 - AGROFOL Magyarország Kft